Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-4300
НүүрМэдээ5 жилийн дундаж цалингаар тэтгэврээ өөрчлөн тогтоолгох хүсэлтээ цахимаар илгээнэ үү.

5 жилийн дундаж цалингаар тэтгэврээ өөрчлөн тогтоолгох хүсэлтээ цахимаар илгээнэ үү.

2019-2023 онд тэтгэврээ тогтоолгосон 6 эсхүл 7 жилийн дундаж цалинг 5 жилийн дундаж цалингаар өөрчлөн тогтоолгох иргэдийн хүсэлтийг авч эхэллээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг уншиж танилцана уу.