Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-4300
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын ажилтнууд мэргэшсэн нягтлан бодогчдын сургалтанд хамрагдлаа

Нийгмийн даатгалын ажилтнууд мэргэшсэн нягтлан бодогчдын сургалтанд хамрагдлаа

 

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институттай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний дагуу Нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн 14 байгууллагын нягтлан бодох мэргэжлээр ажиллах сонирхолтой 25 ажилтныг 2013 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийг хүртэл 14 хоногийн мэргэшсэн нягтлан бодогчдын шалгалтын өмнөх сургалтад хамруулав.

Эдгээр ажилтнуудад Мэргэшсэн нягтлан бодргчдын институтийн мэргэжлийн багш нар баталсан хөтөлбөрийн дагуу 14 хоногийн хугацаанд 104 цагийн хичээл заасан бөгөөд энэхүү сургалтад хамрагдсан дээрх ажилтнууд амжилттай суралцаж төгслөө.