Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-4300
НүүрНД-ын үндэсний зөвлөлийн тогтоолНэрийн дансны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай /2007.06.26/

Нэрийн дансны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай /2007.06.26/

Нэрийн дансны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай /2007.06.26/

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2007 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөрУлаанбаатар хот
Дугаар 12

Нэрийн дансны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай

Монгол Улсын Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 27 дугаар зуйлийн 3-ын 7 дахь хэсэг, Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

  1. Даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны орлогод тооцох 2006 оны хүүгийн хэмжээг 1.11 пунктээр тогтоосугай.
  2.  Энэхүү тогтоолоор батлагдсан хүүгийн хэмжээг баримтлан даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансанд хүү тооцох арга хэмжээг 2007 оны 3 дугаар улиралд багтаан авч хэрэгжүүлэхийг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (С.Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.

ДЭД ДАРГА

Л.НЯМСАМБУУ

Эх сурвалж - Legalinfo.mnЭх сурвалж - Legalinfo.mn