Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-4300
НүүрУдирдлагын мэндчилгээ

Удирдлагын мэндчилгээ

DSC04239 (1)

 МЭНДЧИЛГЭЭ

Эрхэм хүндэт даатгуулагч, ажил олгогч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд та бүхний амар амгаланг  айлтгая.  Тус хэлтэс нь Нийгмийн даатгалын тухай хууль, Улсын их хурал, Засгийн газар, Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн шийдвэр, Засгийн газрын үйл ажиллагааны болон Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын даргын тушаал, дүүргийн Засаг даргын захирамжийн  биелэлтийг хангахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлж нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, хамралтыг нэмэгдүүлэх, өр авлагыг барагдуулах, тэтгэвэр тэтгэмжийг тогтоон олгох чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Сүхбаатар дүүргийн  иргэд болон тус хэлтэст бүртгэлтэй 9000 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагын даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын  үйлчилгээгээ түргэн, шуурхай чирэгдэлгүй хүргэх зорилгоор  нийгмийн даатгалын үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэн ажилласнаар хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, ажилгүйдэлийн, жирэмсэн амаржсаны эмнэлгийн хуудас, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланг цахимаар хүлээн авч,   нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлт, сайн дурын даатгалын үйлчилгээг цахимжуулан ажиллаж байна.

“Нийгмийн даатгал” аппликейшн, “Даатгуулагчийн веб” програм ашиглан даатгуулагч өөрийн шимтгэл төлөлтийн  болон тэтгэвэр, тэтгэмжийн талаарх мэдээллээ орон зай, цаг хугацаанаас үл хамаарах авах боломжийг бүрдүүллээ.

Даатгуулагч, ажил олгогч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд та бүхэн энэ хуудаснаас  нийгмийн даатгалын талаарх мэдээ мэдээлэл,  нийгмийн даатгалын үйлчилгээг түргэн шуурхай авах болон санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломжтой юм.

Та бүхэнд эрүүл энх, аз жаргалыг хүсье.

 

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Б.ЭНХТӨР